GLOBAL-SAN

המשימה הייתה לפתח גרפיקה ייחודית ולתקן באגים רבים
חנות למכירת אינסטלציה במוסקבה.
היום האתר מוגן ב99.9% ואין לו פגמים.
במשאב. כמו כן, נעשתה בדיקת פגיעות במשאב.

ראה פרויקט