AVARKOM

עמוד נחיתה שפותח על מסגרת, bootstrap באמצעות גרפיקה מודרנית. קיימות בו צורות
שונות של תקשורת, גלריה קטנה . תמיכה מלאה בכל המכשירים המודרניים.

האמצעים בהם השתמשנו בפיתוח:

  • - PHP;
  • - JavaScript;
  • - HTML5 / CSS3;
  • - BootStrap.
ראה פרויקט