ASPON

איגוד מומחי רישום ירושה. תפקידנו היה לפתח-דף נחיתה בעל ביצועים גבוהים, ויכולת למשוך לקוחות

בתחום זה, שלבי ביצוע:

  • - פיתוח עיצוב ייחודי.
  • - פריסת גומי
  • - הגדל את מספר המרות ורכישת לקוחות

האמצעים בהם השתמשנו בפיתוח:

  • - HTML5 / CSS3;
  • - JavaScript;
  • - PHP;
  • - Boilerplate.

במהלך 5 הימים הראשונים לאחר תחילת עבודת האתר הלקוח היה מסוגל להחזיר את הסכום שהוצא
על הפיתוח.

ראה פרויקט